Nâng Tầm Cuộc Sống

0984.533.645

Thegioibeboi@gmail.com

Máy bơm hồ bơi KRIPSOL KSE150 M.B

Máy bơm  Q= 21,9 m3/h, 1,5HP/220V +Model : KSE150 M.B + Lưu lượng Q = 21,9  m3/hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa  chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60  + Máy bơm sử dụng...

Xem chi tiết

Máy bơm hồ bơi KRIPSOL KSE 200 M.B

Máy bơm  Q= 25,7 m3/h,2HP +Model : KSE200 M.B + Lưu lượng Q = 25,7  m3/hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa  chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60  + Máy bơm sử dụng được với...

Xem chi tiết

Máy bơm hồ bơi KRIPSOL KSE300 M.B

Máy bơm  Q= 31,5 m3/h, 3HP +Model : KSE300 M.B + Lưu lượng Q = 25,7  m3/hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa  chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ 1 pha, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60  + Máy bơm sử dụng được...

Xem chi tiết

Máy bơm hồ bơi KRIPSOL OK71 M.B

Máy bơm  Q= 11.9 m3/h, 0,75 HP/220V +Model : OK71 M.B + Lưu lượng Q = 11.9  m3/hr, H=10M  + Vỏ bơm bằng nhựa  chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60  + Máy bơm sử...

Xem chi tiết

Máy bơm hồ bơi KRIPSOL OK100 M.B

Máy bơm  Q= 17,2 m3/h,1 HP/220V +Model : OK100 M.B + Lưu lượng Q = 17,2  m3/hr, H=10M + Vỏ bơm bằng nhựa  chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60  + Máy bơm sử dụng được...

Xem chi tiết

Máy bơm hồ bơi KRIPSOL OK51 M.B

Máy bơm  Q= 8.5 m3/h, 0,5 HP/220V +Model : OK51 M.B + Lưu lượng Q = 11.9  m3/hr, H=10M  + Vỏ bơm bằng nhựa  chịu nhiệt rắn được gia cố bằng sợi thủy tinh. + Động cơ TEFC, IP 55 bảo vệ, lớp F. 60  + Máy bơm sử...

Xem chi tiết