Nâng Tầm Cuộc Sống

0984.533.645

Thegioibeboi@gmail.com

Gạch Mosaiic Việt Nam 5*5cm

Kích thước viên : 50*50mm.  Độ dày kính : 4,2mm. Một Vỉ gạch : 310*310mm. Ứng dụng ốp tường trang trị khu Spa, Xông hơi, trang trí tường, bếp ...  Với nhiều ưu điểm vượt trội gạch Kính Mosaiic...

Xem chi tiết

Gạch Mosaiic Việt Nam 5*5cm

Kích thước viên : 50*50mm.  Độ dày kính : 4,2mm. Một Vỉ gạch : 310*310mm. Ứng dụng ốp tường trang trị khu Spa, Xông hơi, trang trí tường, bếp ...  Với nhiều ưu điểm vượt trội gạch Kính Mosaiic...

Xem chi tiết

Gạch Mosaiic Việt Nam 5*5cm

Kích thước viên : 50*50mm.  Độ dày kính : 4,2mm. Một Vỉ gạch : 310*310mm. Ứng dụng ốp tường trang trị khu Spa, Xông hơi, trang trí tường, bếp ...  Với nhiều ưu điểm vượt trội gạch Kính Mosaiic...

Xem chi tiết

Gạch Mosaiic Việt Nam 5*5cm.

Kích thước viên : 50*50mm.  Độ dày kính : 4,2mm. Một Vỉ gạch : 310*310mm. Ứng dụng ốp tường trang trị khu Spa, Xông hơi, trang trí tường, bếp ... bể bơi, hồ bơi là quá đẹp . Với nhiều ưu điểm...

Xem chi tiết

Gạch Mosaiic Việt Nam 5*5cm

Kích thước viên : 50*50mm.  Độ dày kính : 4,2mm. Một Vỉ gạch : 310*310mm. Ứng dụng ốp tường trang trị khu Spa, Xông hơi, trang trí tường, bếp ...  Với nhiều ưu điểm vượt trội gạch Kính Mosaiic...

Xem chi tiết

Gạch Mosaiic Việt Nam 1241

Kích thước viên : 24*24mm.  Độ dày kính : 4,2mm. Một Vỉ gạch : 310*310mm. Ứng dụng ốp tường trang trị khu Spa, Xông hơi, trang trí tường, bếp ...  Với nhiều ưu điểm vượt trội gạch Kính Mosaiic...

Xem chi tiết

Gạch Mosaic Việt Nam 1240

Kích thước viên : 24*24mm.  Độ dày kính : 4,2mm. Một Vỉ gạch : 310*310mm. Ứng dụng ốp tường trang trị khu Spa, Xông hơi, trang trí tường, bếp ...  Với nhiều ưu điểm vượt trội gạch Kính Mosaiic...

Xem chi tiết

Gạch Mosaic Việt Nam 1239

Kích thước viên : 24*24mm.  Độ dày kính : 4,2mm. Một Vỉ gạch : 310*310mm. Ứng dụng ốp tường trang trị khu Spa, Xông hơi, trang trí tường, bếp ...  Với nhiều ưu điểm vượt trội gạch Kính Mosaiic...

Xem chi tiết

Gạch Mosaic Việt Nam 1238

Kích thước viên : 24*24mm.  Độ dày kính : 4,2mm. Một Vỉ gạch : 310*310mm. Ứng dụng ốp tường trang trị khu Spa, Xông hơi, trang trí tường, bếp ...  Với nhiều ưu điểm vượt trội gạch Kính Mosaiic...

Xem chi tiết

Gạch Mosaic Việt Nam 1237

Kích thước viên : 24*24mm.  Độ dày kính : 4,2mm. Một Vỉ gạch : 310*310mm. Ứng dụng ốp tường trang trị khu Spa, Xông hơi, trang trí tường, bếp ...  Với nhiều ưu điểm vượt trội gạch Kính Mosaiic...

Xem chi tiết

Gạch Mosaic Việt Nam 1236

Kích thước viên : 24*24mm.  Độ dày kính : 4,2mm. Một Vỉ gạch : 310*310mm. Ứng dụng ốp tường trang trị khu Spa, Xông hơi, trang trí tường, bếp ...  Với nhiều ưu điểm vượt trội gạch Kính Mosaiic...

Xem chi tiết

Gạch Mosaic Việt Nam 1234

Kích thước viên : 24*24mm.  Độ dày kính : 4,2mm. Một Vỉ gạch : 310*310mm. Ứng dụng ốp tường trang trị khu Spa, Xông hơi, trang trí tường, bếp ...  Với nhiều ưu điểm vượt trội gạch Kính Mosaiic...

Xem chi tiết

Gạch Mosaic Việt Nam 1233

Kích thước viên : 24*24mm.  Độ dày kính : 4,2mm. Một Vỉ gạch : 310*310mm. Ứng dụng ốp tường trang trị khu Spa, Xông hơi, trang trí tường, bếp ...  Với nhiều ưu điểm vượt trội gạch Kính Mosaic...

Xem chi tiết

Gạch Mosaiic Việt Nam

Kích thước viên : 24*24mm.  Độ dày kính : 4,2mm. Một Vỉ gạch : 310*310mm. Ứng dụng ốp tường trang trị khu Spa, Xông hơi, trang trí tường, bếp ...  Với nhiều ưu điểm vượt trội gạch Kính Mosaiic...

Xem chi tiết

Gạch Mosaiic Việt Nam

Kích thước viên : 24*24mm.  Độ dày kính : 4,2mm. Một Vỉ gạch : 310*310mm. Ứng dụng ốp tường trang trị khu Spa, Xông hơi, trang trí tường, bếp ...  Với nhiều ưu điểm vượt trội gạch Kính Mosaiic...

Xem chi tiết

Gạch Mosaiic Việt Nam

Kích thước viên : 24*24mm.  Độ dày kính : 4,2mm. Một Vỉ gạch : 310*310mm. Ứng dụng ốp tường trang trị khu Spa, Xông hơi, trang trí tường, bếp ...  Với nhiều ưu điểm vượt trội gạch Kính Mosaiic...

Xem chi tiết