Nâng Tầm Cuộc Sống

0984 533 645

Thegioibeboi@gmail.com
10%

Vợt bề mặt

261.000đ290.000đ

5%

Vợt túi lớn 45*50Cm

332.500đ350.000đ

6%

Vợt rác bề mặt

235.000đ250.000đ

10%

Vợt rác túi vành nhôm

315.000đ350.000đ

10%

Sào nhôm 3M

320.000đ

10%

Sào nhôm 5m

640.000đ

new 23%

Sào nhôm 7m ( 3*240cm )

920.000đ1.200.000đ

15%

Bàn bút đáy hồ bơi Xanh.

380.000đ450.000đ

10%
15%

Ống hút hồ bơi 9M

680.000đ800.000đ

5%

Ống hút 15M

940.500đ990.000đ

5%

Ống hút hồ bơi 15M JAXMAX

1.330.000đ1.400.000đ

15%

Ống hút 30M ( Loại dày )

1.870.000đ2.200.000đ

6%

Hộp thử nước

235.000đ250.000đ